ODR-platform

Iedere onderneming die in de Europese Unie gevestigd is en die goederen via internet verkoop moet de consument informeren over het bestaan van het Online Dispute Resolution-platform (dit is een internetplatform opgericht door de Europese Commissie met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen) en de mogelijkheid om van dit platform gebruik te maken voor de beslechting van hun geschillen.

http://ec.europa.eu/odr
Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Meer info in onze Privacy Policy.
Beste klanten
Om alles zoveel mogelijk in goede banen te laten verlopen, zullen we onderstaande werkwijze hanteren:
Bedankt voor het begrip!